پرسش خود را بپرسید

کتاب «منطق الطیر »

تاریخ
١ ماه پیش
بازدید
٣١

 کتاب «منطقالطیر » منسوب به کدام شاعر است؟

٠ %

1) نظامی گنجوي

١٠٠ %

2) عطار نیشابوري

٣ پاسخ
٠ %

3) عبد الرحمن جامی

٠ %

4) مولوي

١,٣٩٢
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٤٤

٣ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٩,٢٥١
طلایی
٧
نقره‌ای
١٢٦
برنزی
٢٤
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٥٢٨,٢٧٥
طلایی
٣٤٦
نقره‌ای
٣,٨٢٠
برنزی
٢,١٧٩
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٢,٢٧٦
طلایی
١
نقره‌ای
٣٨
برنزی
١٠
تاریخ
١ ماه پیش

پاسخ شما