پرسش خود را بپرسید

مسلکی که در آن به ملت اصالت داده

تاریخ
١ ماه پیش
بازدید
٤١

مسلکی که در آن به ملت اصالت داده میشود و در واقع ملی گرایی و وطن پرستی است چه نام دارد ؟

٠ %

1) سوسیالیسم

٠ %

2) اومانیسم

١٠٠ %

3) ناسیونالیسم

٢ پاسخ
٠ %

4) رئالیسم

٤٦٨
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
١٣

٢ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
٥٢٨,٢٧٥
طلایی
٣٤٦
نقره‌ای
٣,٨٢٠
برنزی
٢,١٧٩
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
تاریخ
١ ماه پیش

پاسخ شما