پرسش خود را بپرسید

به کدام عادت فردي مذموم اشاره شده است؟

تاریخ
١ ماه پیش
بازدید
٢٩

عبارت

 «برنامه اش اين بود که هرگاه در هتل جاي مي گرفت يا بر خانواده اي وارد مي شد، خواهش مي کرد که غذاي او را به اتاقش ببرند و از وي نخواهند که بر سرسفره عمومي حاضر شود».

 به کدام عادت فردي مذموم اشاره شده است؟

٠ %

1) برتري جويي

١٠٠ %

2) مردم گريزي

٢ پاسخ
٠ %

3) پرخوري

٠ %

4) تن پروري

٣,١٥٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٢٠
برنزی
٧٩

٢ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٩,٢٥١
طلایی
٧
نقره‌ای
١٢٦
برنزی
٢٤
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
١٧,٦١٥
طلایی
٢٣
نقره‌ای
٣٦٤
برنزی
١٦٨
تاریخ
١ ماه پیش

پاسخ شما