پرسش خود را بپرسید

معنی بیت زیر و نوع ترکیب حریم حسن

تاریخ
١ ماه پیش
بازدید
٣٣٤

میتواند حلقه بر در زد حریم حسن را- در رگ جان هر که را چون زلف،  پیچ و تاب هست. معنی کنید و بگویید حریم حسن چه اضافه ای است؟ 

٧٠٨
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٢٣

٢ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

حریم حسن  اضافه استعاری  (مکنیه)است ،حسن به خانه ای  مانند شده که دارای حریم است  

و حریم جزو ی است   از مشبه به (خانه)محذوف

١٣,٥١٣
طلایی
١١
نقره‌ای
٤٣٣
برنزی
٢٠٨
تاریخ
١ ماه پیش

این بیت از شاعر بزرگ صائب تبریزی است و در آن به زیباییهای عشق و جذابیتهای آن اشاره شده است. "میتواند حلقه بر در زد حریم حسن را" به این معناست که عشق و زیبایی قادر است در دلها نفوذ کند و جای خود را باز کند، همانند کسی که برای ورود به خانهای، حلقه در را میزند. "در رگ جان هر که را چون زلف، پیچ و تاب هست" نیز به این معناست که در وجود هر کسی که پیچیدگیها و تلاطمهایی همچون پیچ و تاب زلف وجود دارد، عشق میتواند نفوذ کند و تأثیر خود را بگذارد.  در این بیت، "حریم حسن" به معنای محدوده و دایرهی زیبایی و جذابیت است. اضافهی "حریم حسن" از نوع اضافهی تشبیهی است که در آن "حریم" به معنای مکان یا حوزهای است که "حسن" یا زیبایی در آن حکمفرماست و مورد توجه و علاقه قرار میگیرد 

١٧,٦١٥
طلایی
٢٣
نقره‌ای
٣٦٤
برنزی
١٦٨
تاریخ
١ ماه پیش

پاسخ شما