پرسش خود را بپرسید

هم معنی انگلیسی برای have half of the time

تاریخ
١ ماه پیش
بازدید
٥٩

هم معنی انگلیسی برای

 have half of the time

٥٦٢
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
١٦

٤ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

Have a fraction of the time

٣٠,٥٦٥
طلایی
٧
نقره‌ای
٥٨٨
برنزی
٣٢٤
تاریخ
١ ماه پیش

برای عبارت "have half of the time" می‌توانید از مترادف‌های زیر استفاده کنید:

1. Have limited time
2. Have reduced time
3. Have half the duration
4. Have a shortened period
5. Have only half the time available
6. Have half as much time
7. Have a fraction of the time
8. Have less time
9. Have a diminished timeframe
10. Have half the allotment of time

٥,٠٦٥
طلایی
٤
نقره‌ای
١٣١
برنزی
٦٤
تاریخ
١ ماه پیش

مترادف برای عبارت have  half of  the time :

Part of the time

Half of the period 

٨,٣٥٦
طلایی
٥
نقره‌ای
١٠٢
برنزی
٥١
تاریخ
١ ماه پیش

یکی از هممعنیهای انگلیسی برای عبارت "have half of the time" میتواند have half the duration باشد. این عبارت به معنای داشتن نصف زمان مورد نظر برای انجام کاری یا برای یک دوره مشخص است. همچنین میتوان از عباراتی مانند have half the allotted timeیا have half the available time نیز استفاده کرد که هر دو به معنای داشتن نصف زمان اختصاص داده شده یا موجود برای یک فعالیت خاص هستند.

١٧,٦١٥
طلایی
٢٣
نقره‌ای
٣٦٤
برنزی
١٦٨
تاریخ
١ ماه پیش

پاسخ شما