پرسش خود را بپرسید

میشه جای خالی رو با کلمه ی مناسب پر کنید

تاریخ
١ ماه پیش
بازدید
٥٨

After the king died, his two sons fought over who was the _____________
successor to the throne.

١,٥٢٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٥٩

٢ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

legitimate/rightful 

٤,٩٦٢
طلایی
٤
نقره‌ای
١٢٨
برنزی
٦٤
تاریخ
١ ماه پیش

شاید legitimate مناسب باشه

٣٠,٤٦٥
طلایی
٧
نقره‌ای
٥٨٨
برنزی
٣٢٤
تاریخ
١ ماه پیش

پاسخ شما