پرسش خود را بپرسید

معنی (نایژم پیت)

تاریخ
٢ ماه پیش
بازدید
١٤٨

نایژم پیت به فارسی چی میشه

١٠
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
١

٤ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

درود به معنی بهت نمیگم

تاریخ
٢ ماه پیش

نایژم پیت:  بهت نمیگم  

{ن: منفی ساز} +{ایژم : فعل گفتن (اول شخص)}

{پئ :حرف ربط، به- ،پیرامون، دنبال، همراه، نزد}+{ت}

٢٧٥
طلایی
١
نقره‌ای
٢
برنزی
٤
تاریخ
٢ ماه پیش

یعنی :نمیگم بهت

٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
٢ ماه پیش

یعنی : بهت نمیگم

٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
٢ ماه پیش

پاسخ شما