پرسش خود را بپرسید

برای "time" کدوم گزینه بهتره ؟

تاریخ
١ ماه پیش
بازدید
٢٨

I don't have ______ free time.

٠ %

many

٠ %

some

٠ %

a lot

١٠٠ %

any

٣ پاسخ
١,٣٥٣
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
١٩

٣ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
٢٢٥,٠٦٩
طلایی
٧٥
نقره‌ای
٩٨٠
برنزی
١,٠٠٦
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
٨,٨٦٥
طلایی
٦
نقره‌ای
١١٦
برنزی
٢٣
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
تاریخ
١ ماه پیش

پاسخ شما