پرسش خود را بپرسید

برابر پارسی واژه «اَشکال هندسی»

تاریخ
١ ماه پیش
بازدید
١٧٠

برابر پارسی روان برای واژه «شکل هندسی / اَشکال هندسی» 

روان و ساده بودن واژه های پیشنهادی بسیار ارزشمند است ، پس از گفتن واژه های سخت پرهیز کنید.

٣٨٢
طلایی
٠
نقره‌ای
٣
برنزی
١٤

٤ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

دوست گرامی فقط کافیه  برای اشکال معادل پیدا کنی چون هندسه ریشه پارسی پهلوی داره ...هنداچک از پارسی به زبان عربی وارد شده  و به هنداسک و بعدها هنداسه و هندسه تبدیل شده

١٢٥
طلایی
٠
نقره‌ای
٤
برنزی
١
تاریخ
١ ماه پیش

پاسخ شما کمک کننده بود. ممنونم

-
١ ماه پیش

نگاره های هنداچک

١٢٥
طلایی
٠
نقره‌ای
٤
برنزی
١
تاریخ
١ ماه پیش

برای واژه «شکل هندسی / اَشکال هندسی» در پارسی روان، پیشنهادهای زیر مناسب هستند:

1. شکل ها
2. اَشکال
3. هندسه ها
4. هندسی ها

این واژه‌ها ساده، روان و آسان برای درک هستند. آنها به جای استفاده از واژه‌های پیچیده و دشوار، مفهوم «شکل هندسی» را به خوبی منتقل می‌کنند. بنابراین، در صورت امکان، از این پیشنهادها به جای واژه‌های سخت‌تر استفاده کنید.

٢٠,٩١٣
طلایی
٣٠
نقره‌ای
٤٤٥
برنزی
١٩٠
تاریخ
١ ماه پیش

فکر کنم "دیسه-پیمایشی" میشه. از نگاره و رخساره  هم میشه استفاده کرد.

 هندسه تازی شده اندازه است.

دیسه هم پسونده به معنای شبیه،مانند مثل تندیس،آبادیس،پردیس،مهدیس،و...

١,٦٧٦
طلایی
٠
نقره‌ای
١١
برنزی
٣٢
تاریخ
١ ماه پیش

پاسخ شما کمک کننده بود. ممنونم

-
١ ماه پیش

پاسخ شما