پرسش خود را بپرسید

مراحل جایگاه یابی

تاریخ
٢ ماه پیش
بازدید
٥٨

کدامیک از موارد ذیل جزء مراحل جایگاه یابی نمی باشد؟

٠ %

شناسایی مزیت های رقابتی

٥٠ %

برقراری ارتباط مؤثر برای انتقال جایگاه انتخابی در بازار

١ پاسخ
٠ %

بررسی وضعیت رقبا در بازار฀

٥٠ %

انتخاب مزایای رقابتی

١ پاسخ

٢ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم

مراحل جایگاه یابی در بازار عبارتند از:

  1. شناسایی مزیت های رقابتی: این مرحله به ارزیابی و تشخیص عواملی که باعث مزیت رقابتی شرکت می‌شوند، می‌پردازد.
  2. بررسی وضعیت رقبا در بازار: این مرحله شامل بررسی و تحلیل وضعیت رقبا، نقاط قوت و ضعف آن‌ها، و راهبردهای آن‌ها در بازار است.
  3. انتخاب مزایای رقابتی: این مرحله به انتخاب و تعیین استراتژی‌هایی که بر مبنای مزایای رقابتی شرکت قرار می‌گیرند، می‌پردازد.

بنابراین، مورد دوم، "برقراری ارتباط مؤثر برای انتقال جایگاه انتخابی در بازار"، به عنوان یکی از مراحل جایگاه یابی در بازار شناخته نمی‌شود. این عبارت بیشتر به ارتباطات بازاریابی و ارتباطات با مشتریان مرتبط است و به عنوان یک ابزار در اجرای استراتژی‌های جایگاه یابی استفاده می‌شود، اما به طور مستقیم یک مرحله اصلی از مراحل جایگاه یابی نیست.

٥,٢٤٦
طلایی
٤
نقره‌ای
١٣٦
برنزی
٦٤
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
٢١,٠١٣
طلایی
٣٠
نقره‌ای
٤٤٩
برنزی
١٩٠
تاریخ
٢ ماه پیش

پاسخ شما