پرسش خود را بپرسید

ترجمه ی جمله ی I'm home from school

تاریخ
١ هفته پیش
بازدید
١٠٦

I'm home from school.

 سلام‌دوستان‌معنی‌این‌واژه‌ها‌رو‌میدونین‌وعلتش‌رو‌هم‌لطفا‌ بگین

٣٦
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٣

٤ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:
٢٨,٢٤٥
طلایی
٥
نقره‌ای
٥٧٨
برنزی
٣٠١
تاریخ
١ هفته پیش

این جمله "I'm home from school" به معنای "من از مدرسه به خانه آمده ام" است.

در این جمله:

- "I'm" به معنای "من هستم" است.
- "home" به معنای "خانه" است.
- "from" به معنای "از" است.
- "school" به معنای "مدرسه" است.

این جمله بیان می کند که شخص صحبت کننده از مدرسه به خانه بازگشته است. 

٦,٩٩٣
طلایی
٨
نقره‌ای
١٤٨
برنزی
٦١
تاریخ
١ هفته پیش

قصد رفتن به مدرسه ندارد و در خانه می ماند 

٨
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
١ هفته پیش

از مدرسه برگشتم خونه.

١١,٣٢٥
طلایی
٤
نقره‌ای
١٨١
برنزی
١٣٥
تاریخ
١ هفته پیش

پاسخ شما