پرسش خود را بپرسید

میشه جمله رو کامل کنید و بگید کدوم نوع شرطه ؟

تاریخ
١ ماه پیش
بازدید
٦٥

 If you ____(not invite) him, he ____(not come) to the party.

١,٢٢٧
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٧٩

٣ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

شرطی نوع ۱ : شرطی نوع اول برای اشاره به حال یا آینده که در آن موقعیت واقعی است استفاده می شود. شرطی نوع اول به یک شرایط ممکن و نتیجه احتمالی آن اشاره دارد.

If you don't invite him , he won't come to the party.

معنی: اگر او را دعوت نکنی او به مهمانی نخواهد امد.  

٧,١٤٨
طلایی
٥
نقره‌ای
٩٣
برنزی
٤٣
تاریخ
١ ماه پیش

این جمله یک نمونه از "جملات شرطی نوع اول" است. در جملات شرطی نوع اول، شرط ارائه شده و نتیجه احتمالی آن در آینده ذکر می‌شود. این نوع از جملات بیانگر شرایط واقعی یا ممکن در آینده هستند.

در جمله "If you don't invite him, he won't come to the party"، شرط این است که شما او را دعوت نکنید. نتیجه احتمالی آن این است که او به مهمانی نمی‌آید. این نوع جمله نشان می‌دهد که احتمال وقوع رویداد آینده به شرطی وابسته است، در این حالت دعوت کردن یا نکردن فرد مورد نظر.

٤,٨٢٦
طلایی
٤
نقره‌ای
١٢٢
برنزی
٦٣
تاریخ
١ ماه پیش

If you do not invite him, he will not come to the party.

First conditional

١٥,١٠٠
طلایی
٢٠
نقره‌ای
٣١٧
برنزی
١٤٩
تاریخ
١ ماه پیش

پاسخ شما