پرسش خود را بپرسید

نام شاعر معاصر افغاني

تاریخ
١ ماه پیش
بازدید
٤٩

 نام شاعر معاصر افغاني که شعر زيباي «مسافر» سروده شده در
رثاي يکي از دوستان شهيد شاعر، از اوست،چیه ؟

٩٦٩
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٢٥

٣ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

شاعر معاصر افغانی که شعر زیبای "مسافر" را در رثای یکی از دوستان شهید خود سروده است، خلیل الله خلیلی است.

خلیل الله خلیلی یکی از برجسته ترین شاعران معاصر افغانستان است. او شعرهای زیبا و ماندگاری در زمینه های مختلف از جمله رثا و مرثیه سرایی دارد.

شعر "مسافر" یکی از آثار معروف خلیلی است که در رثای یکی از دوستان شهید خود سروده شده است. این شعر به عنوان یکی از نمونه های برجسته شعر رثایی در ادبیات معاصر افغانستان شناخته می شود.

١٧,٦١٥
طلایی
٢٣
نقره‌ای
٣٦٤
برنزی
١٦٨
تاریخ
١ ماه پیش

شعرمسافراز محمد کاظم کاظمی است بااین مطلع:

وآتش چنان سوخت بال و پرت را«»

که حتی ندیدم خاکسترت  رار

١٣,٥١١
طلایی
١١
نقره‌ای
٤٣٣
برنزی
٢٠٨
تاریخ
١ ماه پیش

شاعر معاصر افغانی که شعر "مسافر" را به یاد یکی از دوستان شهیدش سروده است، عبدالرحمن پارسا است.

٤٢,٨٤٦
طلایی
١١
نقره‌ای
١٤٤
برنزی
٢٩٤
تاریخ
١ ماه پیش

پاسخ شما