پرسش خود را بپرسید

جمله رو در حالت معلوم بنویسید

تاریخ
١ ماه پیش
بازدید
٤٧

Will the concert be attended by many people? 

٨٠٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٣٨

٤ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

جمله معلوم مثبت:

Many people will attend the concert. 

معنی: افراد زیادی در کنسرت شرکت خواهند کرد.

جمله معلوم پرسشی:

Will many people attend the concert?

معنی: ایا افراد زیادی در کنسرت شرکت خواهند کرد؟ 

٨,٣١٢
طلایی
٥
نقره‌ای
١٠٢
برنزی
٥١
تاریخ
١ ماه پیش

Will many people attend the concert?

١٢٢
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٥
تاریخ
١ ماه پیش

Will many people attend the concert?

٣٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
١ ماه پیش

will many people attend the concert?

١,٠٢٣
طلایی
٠
نقره‌ای
١٩
برنزی
٥
تاریخ
١ ماه پیش

پاسخ شما