پرسش خود را بپرسید

"زنخدان " در بیت

تاریخ
٢ ماه پیش
بازدید
٤٧

"زنخدان " 

در بیت زیر یعنی چی؟

بکشت غمزهٔ آن شوخ، بی‌گناه مرا

فکند سیب زنخدان او به چاه مرا

٣,٣٣٨
طلایی
٠
نقره‌ای
٢٠
برنزی
٧٩

٣ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

زنخدان یعنی چانه ، در شمال لرستانو در لری مینجایی  به چانه  زِنْج   می گویند 

١١٥,٧٧٦
طلایی
١٣٨
نقره‌ای
٢٧٥
برنزی
٤٥٤
تاریخ
٢ ماه پیش

چانه، 

ذقن ، 

زنخ

٣١,٦٠٠
طلایی
٧
نقره‌ای
٥٩٤
برنزی
٣٣٣
تاریخ
٢ ماه پیش

منظور چانه است 

١٦,٤٢٤
طلایی
١٣
نقره‌ای
٤٥٠
برنزی
٢١٨
تاریخ
٢ ماه پیش

پاسخ شما