پرسش خود را بپرسید

صفت «کثیر الشعر »

تاریخ
١ ماه پیش
بازدید
٦٨

 صفت

 «کثیر الشعر »

 مربوط به کدام شاعر است؟
 

١٠٠ %

1) صائب تبریزي

٢ پاسخ
٠ %

2) جامی

٠ %

3) حافظ

٠ %

4) سعدي

١,٥٣٢
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٦٢

٢ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
٣٠,٥٦٥
طلایی
٧
نقره‌ای
٥٨٨
برنزی
٣٢٤
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
١٣,٥١١
طلایی
١١
نقره‌ای
٤٣٣
برنزی
٢٠٨
تاریخ
١ ماه پیش

پاسخ شما