پرسش خود را بپرسید

«معلّمثانی » لقب که بود ؟

تاریخ
١ ماه پیش
بازدید
٥١

 کدامیک از فیلسوفان ایرانی ملقّب به

 «معلّمثانی »

 است؟

١,٠٥١
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٣٦

٤ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

معلم ثانی لقب ابونصر فارابی است که  به دلیل نزدیک بودن فلسفه او به فلسفه ارسطو  (نو افلاطونی)  به او لقب معلم ثانی دادند .

٦٢٩
طلایی
٠
نقره‌ای
٤٤
برنزی
١٠
تاریخ
٣ هفته پیش

معلمثانی ملقب به ابوعلی حسین بن عبدالله بن سینا است. او یکی از فیلسوفان و پزشکان برجسته ایرانی در دوره اسلامی بود.

٥,٠٦٥
طلایی
٤
نقره‌ای
١٣١
برنزی
٦٤
تاریخ
١ ماه پیش

ابونصر فارابی ملقّب به«معلّم ثانی است

٧,٨٢٧
طلایی
٣
نقره‌ای
٣٣٣
برنزی
٧١
تاریخ
١ ماه پیش

فیلسوف ایرانی که به "معلّم ثانی" ملقب است، ابوعلی سینا (Avicenna) می‌باشد.

"معلّم ثانی" به این معنی است که ابوعلی سینا پس از ارسطو، دومین معلم بزرگ فلسفه محسوب می‌شود. ارسطو به عنوان "معلّم اول" شناخته می‌شود و ابوعلی سینا به عنوان "معلّم ثانی" در تاریخ فلسفه جایگاه ویژه‌ای دارد.

١٧,٦١٥
طلایی
٢٣
نقره‌ای
٣٦٤
برنزی
١٦٨
تاریخ
١ ماه پیش

پاسخ شما