پرسش خود را بپرسید

عیسی ب دین خود موسی ب دین خود در قران اومده؟

تاریخ
١ ماه پیش
بازدید
٣٩

در قران ایا امده؟

٢٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
١

٢ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

بلی، آمده است. در قرآن   ودر سورهٔ کافرون آمده: لکم دینُکُم وَ لِیُ دین، دین شما مال شما و دین ما از برای ما.

در جای دیگری از آیات نیز آمده(لا اِکراهَ فِی الدین) یعنی در پذیرش دین اجباری نیست. 

بهمین دلیل است که بزرگان دینی در ایران تاکید این جمله را بارها استفاده کرده امد که: عیسی(ع) به دین خود و موسی(ع) به دین خود. 

٥٠٦
طلایی
٠
نقره‌ای
٣
برنزی
١١
تاریخ
١ ماه پیش

پاسخ شما:

«پس چون ماه‏‌هاىِ حرام سپرى شد، مشرکان را هر کجا یافتید بکشید و آنان را دستگیر کنید و به محاصره درآورید و در هر کمینگاهی به کمین آنان بن‏شینید پس اگر توبه کردند و نماز برپا داشتند و زکات دادند، راه برایشان گشاده گردانید، زیرا خدا آمرزنده مهربان است.»«ایه ۵ سوره توبه»

١٣,٤٩١
طلایی
١١
نقره‌ای
٤٣٣
برنزی
٢٠٨
تاریخ
١ ماه پیش

البته این آیه با سؤال هیچ منابتی ندارد و اگر انصاف بدهیم باید لااقل آیات قبلی منجمله ابتدای سورهٔ توبه را بخوانیم یا لااقل ادامه و آیهٔ بعدی را که میگوید :و اگر یکی از مشرکان از تو پناه خواست، پس پناهش بده تا سخن خدا را بشنود، آن گاه او را به جایگاه امنش برسان؛ این به سبب آن است که آنان گروهی هستند که [حقایق را] نمی دانند [باشد که در پناه تو و شنیدن سخن حق مسلمان شوند. ]آیه۶ سورهٔ توبه . را هم بخوانیم.

-
١ ماه پیش

پاسخ شما