پرسش خود را بپرسید

جمله رو چطور شروع کنیم ؟

تاریخ
١ ماه پیش
بازدید
٥٢

______ should be angry, not you.

١٠٠ %

It's me who

٥ پاسخ
٠ %

It's I

٠ %

Who

٠ %

There's me who

١,٣٥٣
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
١٩

٦ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
٤٢,٨٣٦
طلایی
١١
نقره‌ای
١٤٤
برنزی
٢٩٣
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
٠
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٠
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
٢٢٥,٢٨٩
طلایی
٧٥
نقره‌ای
٩٨٥
برنزی
١,٠٠٦
تاریخ
١ ماه پیش

گزینه اول 

معنی جمله : این منم که باید عصبانی باشم نه تو.

٨,٢٩٠
طلایی
٥
نقره‌ای
١٠٢
برنزی
٥١
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
١,٠٢٣
طلایی
٠
نقره‌ای
١٩
برنزی
٥
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
٥١
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٦
تاریخ
١ ماه پیش

پاسخ شما