پرسش خود را بپرسید

واژگان زبان انگلیسی

تاریخ
١ هفته پیش
بازدید
٦٣

The shop didn't have the shoes I wanted, but they've ...... a pair specially for me.

١٠٠ %

ordered

٨ پاسخ
٠ %

asked

٠ %

commanded

٠ %

booked

١,٧٠٢
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
١٠٢

٩ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
٤٩
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٤
تاریخ
٣ روز پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
٥٢٣,٦٣٩
طلایی
٣٣٣
نقره‌ای
٣,٧٨٧
برنزی
٢,١٥٨
تاریخ
٦ روز پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
تاریخ
٦ روز پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
٤٩
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٦
تاریخ
١ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
٥٤١
طلایی
٠
نقره‌ای
١٤
برنزی
٥
تاریخ
١ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
٢٧,٢٠٢
طلایی
٥
نقره‌ای
٥٦٦
برنزی
٢٩١
تاریخ
١ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
٥,٤٣٧
طلایی
٣
نقره‌ای
٦٨
برنزی
١٥
تاریخ
١ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
٤,٥٤٤
طلایی
٤
نقره‌ای
٩٤
برنزی
٤٣
تاریخ
١ هفته پیش

گزینه ۱

معنی : فروشگاه کفش هایی که من می خواستم را نداشت، ولی  جفتی ویژه  برایم سفارش دادند.

٢,٥٣٧
طلایی
١
نقره‌ای
٢١
برنزی
١١
تاریخ
١ هفته پیش

پاسخ شما