پرسش خود را بپرسید

تست /سوال استخدامی

تاریخ
٢ ماه پیش
بازدید
٥٥

 بانک تخصصی در کشور کدامند؟

٠ %

1) بانک تجارت – بانک مسکن – بانک صنعت و معدن

٠ %

2) بانک کشاورزي – بانک ملی – بانک صادرات

٠ %

3) بانک ملت – بانک تجارت – بانک رفاه کارگران

١٠٠ %

4) بانک صنعت و معدن - بانک کشاورزي - بانک مسکن

٣ پاسخ
٧٦٨
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٢٨

٣ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
٥٢٩,٦١٤
طلایی
٣٤٦
نقره‌ای
٣,٨٢٣
برنزی
٢,١٨١
تاریخ
٢ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
٢٢٧,١٧٨
طلایی
٧٦
نقره‌ای
١,٠٠١
برنزی
١,٠١١
تاریخ
٢ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
٣,٢٠٧
طلایی
٢
نقره‌ای
٦١
برنزی
١٣
تاریخ
٢ ماه پیش

پاسخ شما