پرسش خود را بپرسید

معادل فارسی "Jump To Conclusions"

تاریخ
١ ماه پیش
بازدید
٣٩

معادل فارسی

 "Jump To Conclusions"

چی باید بگیم ؟

١,٣٥٣
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
١٩

٢ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

نتیجه‌گیری سریع یا قضاوت عجولانه یا سوگیری پریدن به نتیجه نوعی سوگیری شناختی است و زمانی روی‌ می‌دهد که یک شخص تصمیمی ‌می‌گیرد یا قضاوتی می‌کند درحالیکه اطلاعات کافی ندارد.

٣٠,٤٦٥
طلایی
٧
نقره‌ای
٥٨٨
برنزی
٣٢٤
تاریخ
١ ماه پیش

Jump to conclusion:

تصمیم عجولانه گرفتن

سریع و بی دقت نتیجه گرفتن

قضاوت عجولانه کردن

عجله ای تصمیم گرفتن بدون در نظر گرفتن جوانب

٧,٨٦١
طلایی
٥
نقره‌ای
٩٣
برنزی
٤٨
تاریخ
١ ماه پیش

پاسخ شما