پرسش خود را بپرسید

«دیوان شرقی » از آن کیست؟

تاریخ
١ ماه پیش
بازدید
٤٤

 «دیوان شرقی »

 از آن کیست و متأثر از کدام چهره برجسته ادب و عرفان ایرانی است؟
 

١٠٠ %

گوته و متأثر از حافظ

٢ پاسخ
٠ %

شکسپیر و متأثر از مولوي

٠ %

نیچه و متأثر از مولوي

٠ %

جان لاك و متأثر از حافظ

١,٥٢٢
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٦٢

٣ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

گوته ی آلمانی  و تحت تاثیر حافظ 

١١٤,٤٥١
طلایی
١٣٨
نقره‌ای
٢٦٢
برنزی
٤٤٢
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول

این دیوان مجموعه اشعار غنایی است که توسط شاعر، داستان نویس و نمایشنامه نویس بلندآوازه ی آلمانی یوهان ولفگانگ فون گوته نوشته شده است. گوته چهره ای شاخص در ادبیات کلاسیک آلمان است. این اثر از شاعر ایرانی و پارسی زبان حافظ شیرازی الهام گرفته شده است.

٥٢٨,١٧٣
طلایی
٣٤٦
نقره‌ای
٣,٨١٨
برنزی
٢,١٧٩
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
٧,٤٠٧
طلایی
٢
نقره‌ای
٣٢٠
برنزی
٦٩
تاریخ
١ ماه پیش

پاسخ شما