پرسش خود را بپرسید

مصادیق آزاديهاي مدنی

تاریخ
٢ ماه پیش
بازدید
٥١

 کدام یک از گزینه هاي زیر از مصادیق آزاديهاي مدنی نیست؟

٠ %

آزادي در تملک اموال منقول و غیر منقول

٠ %

آزادي در انتخاب مسکن محل اقامت

٠ %

آزادي در کسب و پیشه و انتخاب شغل

١٠٠ %

آزادي در نحوه پوشش و آرایش

١ پاسخ
١,٠٨٥
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٥٦

١ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
٢١,٣٨٣
طلایی
٣١
نقره‌ای
٤٦٣
برنزی
١٩١
تاریخ
٢ ماه پیش

پاسخ شما