پرسش خود را بپرسید

کاربرد حلقه ی do while

تاریخ
١ ماه پیش
بازدید
٤٥

کاربرد حلقه ی

 do while

 چیه ؟

١,٢٢٧
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٧٩

١ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

در زبان‌های برنامه‌نویسی دو حلقه do while و while را داریم.
در حلقه while  ابتدا شرط بررسی بررسی می‌شود و اگر true باشد، دستورات حلقه انجام می‌شود. این حلقه تا زمانی که شرط false نشود، ادامه پیدا می‌کند.


while (شرط) {  

// دستوراتی که تا زمانی که شرط درست است اجرا می‌شوند

}


در حلقه do while، ابتدا دستورات داخل حلقه (do) اجرا می‌شوند و سپس شرط بررسی می‌شود. اگر شرط true باشد، دستورات حلقه (do) دوباره اجرا می‌شوند. در این مدل حلقه حداقل یکبار دستورات اجرا می‌شود. حتی اگر از ابتدا شرط false باشد.


do {  

// دستوراتی که حداقل یک بار اجرا می‌شوند

} while (شرط);

٧٧
طلایی
٠
نقره‌ای
٤
برنزی
١
تاریخ
١ ماه پیش

پاسخ شما