پرسش خود را بپرسید

واژگان انگلیسی "کدوم بهتره ؟"

تاریخ
١ ماه پیش
بازدید
٣٢

There were only a few_______at the party.

٠ %

person

٠ %

peoples

١٠٠ %

people

٢ پاسخ
٠ %

persons

١,٣٥٣
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
١٩

٢ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
١٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
٥٢٨,١٧٣
طلایی
٣٤٦
نقره‌ای
٣,٨١٨
برنزی
٢,١٧٩
تاریخ
١ ماه پیش

پاسخ شما