پرسش خود را بپرسید

تست ادبیات "نظامی"

تاریخ
٢ هفته پیش
بازدید
٨٣

 نظامي در کدام بيت، مانند منظومه هاي زير، به آرايه ي

 «فتبارک الله احسن الخالقين»

 اشاره کرده است؟ 

«خجسته باد نام خداوند / که نيکوترين آفريدگاران است / و نام تو / که نيکوترين آفريدگاني»

٨٥ %

1) بر صورت من ز روي هستي / آرايش آفرين تو هستي

٦ پاسخ
٠ %

2) اي هست کن اساس هستي / کوته ز درت درازدستي

١٤ %

3) اي مقصد همت بلندان / مقصود دل نيازمندان

١ پاسخ
٠ %

4) بي ياد تو ام نفس نبايد / با ياد تو ياد کس نبايد

٢,٦٧٤
طلایی
٠
نقره‌ای
١٧
برنزی
٧٠

٧ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
تاریخ
٢ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
٣٠
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٠
تاریخ
٢ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
٣٠
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٠
تاریخ
٢ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
تاریخ
٢ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
تاریخ
٢ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
تاریخ
٢ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
٢٧,٢٠٢
طلایی
٥
نقره‌ای
٥٦٦
برنزی
٢٩١
تاریخ
٢ هفته پیش

پاسخ شما