پرسش خود را بپرسید

بعد از "They " کدوم گزینه میاد ؟

تاریخ
٢ هفته پیش
بازدید
٨٢

They _____ to arrive next Friday.

٠ %

are set

١٦ %

are on the verge

١ پاسخ
٠ %

are on the brink

٨٣ %

are due

٥ پاسخ
١,٠٥٤
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٦

٨ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
٤,٨٣٢
طلایی
١
نقره‌ای
٢٩
برنزی
٥٢
تاریخ
٦ روز پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
٢١
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
٢ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
٢٧,٢٠٢
طلایی
٥
نقره‌ای
٥٦٦
برنزی
٢٩١
تاریخ
٢ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
٥٢٣,٦٣٩
طلایی
٣٣٣
نقره‌ای
٣,٧٨٧
برنزی
٢,١٥٨
تاریخ
٢ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
تاریخ
٢ هفته پیش

گزینه چهارم صحیح هستش

٢٢,٣٧٣
طلایی
٦
نقره‌ای
٨٠
برنزی
٦٩
تاریخ
٢ هفته پیش

گزینه چهارم

Be due to برای صحبت در مورد چیزهایی استفاده می شود که انتظار می رود یا برنامه ریزی شده است تا در یک زمان خاص اتفاق بیفتند.  ما اغلب آن را با عبارت زمان استفاده می کنیم.

معنی جمله:   انها قرار است جمعه‌ ی  بعدی برسند.

٢,٥٣٧
طلایی
١
نقره‌ای
٢١
برنزی
١١
تاریخ
٢ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
٨٤٩
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
١١
تاریخ
٢ هفته پیش

پاسخ شما