پرسش خود را بپرسید

نیروی پیچاننده اعمالی به جسم

تاریخ
٢ ماه پیش
بازدید
٩٠

نیروی پیچاننده اعمالی به جسم، خواه جسم حرکت کند خواه حرکت نکند چه نام دارد؟
۱-☑
۸-
۲-
۴-

١٠٠ %

گشتاور

٣ پاسخ
٠ %

انرژی

٠ %

توان

٠ %

اسب بخار

٣ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
٣١,١٨٧
طلایی
٧
نقره‌ای
٥٩١
برنزی
٣٢٩
تاریخ
٢ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
٣,١٩٧
طلایی
٢
نقره‌ای
٦١
برنزی
١٣
تاریخ
٢ ماه پیش

پاسخ شما