پرسش خود را بپرسید

تست "" استخدامی ""

تاریخ
٢ ماه پیش
بازدید
٥١

 آزادي خرمشهر در چه سالی و در کدام عملیات بوده است؟

٠ %

سال 61 – عملیات رمضان

٠ %

سال 60 – عملیات فتح المبین

١٠٠ %

سال 61 – عملیات بیتالمقدس

٢ پاسخ
٠ %

سال 61 – عملیات والفجر مقدماتی

٢,٦٤٠
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
١٢٩

٢ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
٥٢٩,٦٢٤
طلایی
٣٤٦
نقره‌ای
٣,٨٢٣
برنزی
٢,١٨١
تاریخ
٢ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
١١٥,٧٠١
طلایی
١٣٨
نقره‌ای
٢٧٤
برنزی
٤٥٣
تاریخ
٢ ماه پیش

پاسخ شما