پرسش خود را بپرسید

فرق resources با sources در ترجمه

تاریخ
١ ماه پیش
بازدید
٢٥٨

تام  منابع این دو واژه رو 

٢٩٥
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
١٢

٢ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

source مکان،  شخص یا جایی  است که می توانید از آن چیز مفید یا ارزشمندی بدست آورید یا سرآغاز چیزی است.

Sun is the source of energy for our planet.

 resource چیزی است که می توان از آن برای انجام برخی کارها استفاده کرد. موجودی یا ذخیره پول، مواد، کارکنان و سایر دارایی‌هایی که می‌تواند توسط یک شخص یا سازمان به منظور کارکرد مؤثر مورد استفاده قرار گیرد.

Oil is essentially their only resource.
Local authorities complained that they lacked resources.

تاریخ
١ ماه پیش

ونیز می توان گفت source منبع یا چشمه ای هست که خود  سرآغاز چیزی است و لی resource منبع و ماخذی است که انرژی یا مواد یا نوری را که از آن دریافت میکنیم خود از سرچشمه یا منبع دیگری گرفته و ارائه می کند.   

١,٠٨٥
طلایی
٠
نقره‌ای
٦
برنزی
١٧
تاریخ
١ ماه پیش

فوق العاده گفتید ❤️ زنده باد

-
١ ماه پیش

پاسخ شما