پرسش خود را بپرسید

difference between truce and cease fire?

تاریخ
١ ماه پیش
بازدید
٨٩

difference between Truce and cease fire?


 

٢٨٣,٨٦٥
طلایی
١٨٤
نقره‌ای
٣,٣٧٤
برنزی
١,٩٥٥

٢ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

Truce

 • A truce is not binding; it merely indicates a temporary halt in fighting.

 • Truce agreements are made by the belligerents themselves.

 • It can apply to a specific geographic area within a broader conflict.

 • Truces can come and go during a conflict and do not necessarily signal the end of war.

 Truce الزام آور نیست. این صرفاً نشان دهنده توقف موقت درگیری است.
قرار دادهایtruce  توسط خود متخاصمان انجام می شود.
 Truce می تواند در یک منطقه جغرافیایی خاص در یک درگیری گسترده تر اعمال شود.
 می تواند در طول یک درگیری برقرار و نقض شود و لزوماً نشان دهنده پایان جنگ نیست.

 • مثال؛

The warring factions agreed to a truce during the peace talks.


Ceasefire

A ceasefire is generally meant to be binding.
It is like a cessation of hostilities or truce but expected to last longer.
Ceasefires aim to bring a more lasting end to hostilities.

ceasefire  عموماً الزام آور است.
ceasefire  مانند توقف خصومت ها یا آتش بس است، اما انتظار می رود بیشتر طول بکشد.
ceasefire  با هدف پایان دادن به خصومت ها پایدارتر است.

مثال؛

The UN brokered a ceasefire to end the armed conflict.


Armistice

 • An armistice is a formal agreement that ends active fighting between warring parties.

 • It often marks a significant turning point in a war.

 • Armistices are usually negotiated by high-ranking military officials or political leaders.

 • They may include terms related to troop withdrawal, territorial adjustments, and prisoner exchanges.

  armistice  یک توافق رسمی است که به جنگ فعال بین طرف های متخاصم پایان می دهد.
  armistice  اغلب نقطه عطف مهمی در جنگ است.
  armistice  معمولاً توسط مقامات عالی رتبه نظامی یا رهبران سیاسی مذاکره می شود.
  armistice ممکن است شامل شرایط مربوط به خروج نیروها، اصلاح خطوط سرزمینی، و مبادله زندانیان باشد.

  مثال؛

  The signing of the armistice on November 11, 1918, marked the end of World War I.

  با توجه به تعاریف و مثال های بالا، لطفا موارد را تکمیل و اصلاح فرمایید  و کمک نمایید تا برای هر واژه، معادل فارسی مناسب انتخاب شود🙏

٢٨٣,٨٦٥
طلایی
١٨٤
نقره‌ای
٣,٣٧٤
برنزی
١,٩٥٥
تاریخ
١ ماه پیش

هردو با یکدیگر هم معنی  هستند.اما:

Truce یک آتش بس دائمی است و ceasefire  یک آتش بس موقت است.

٢٢٥,٢٨٩
طلایی
٧٥
نقره‌ای
٩٨٥
برنزی
١,٠٠٦
تاریخ
١ ماه پیش

پاسخ شما