پرسش خود را بپرسید

بعد از "cannot " کدوم گزینه درسته ؟

تاریخ
١ ماه پیش
بازدید
٦٢

The restaurant cannot ……… more than 35 people.

٠ %

accomplish

١٠٠ %

accommodate

٥ پاسخ
٠ %

acquaint

٠ %

furnish

٢,٢٦١
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
١٠٢

٦ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٣٠,٥٥٥
طلایی
٧
نقره‌ای
٥٨٨
برنزی
٣٢٤
تاریخ
١ ماه پیش

گزینه دوم درست هستش

٢٢,٦٥٧
طلایی
٨
نقره‌ای
٨٠
برنزی
٧٣
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٣٧١
طلایی
٠
نقره‌ای
١٤
برنزی
١٣
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
١٢
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
١
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
١١٤,٤٦١
طلایی
١٣٨
نقره‌ای
٢٦٢
برنزی
٤٤٣
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
تاریخ
١ ماه پیش

پاسخ شما