پرسش خود را بپرسید

O . A . F فائو

تاریخ
١ ماه پیش
بازدید
٤٥

...... ( O . A . F ) فائو 

٠ %

1) سازمان تربیتی علمی و فرهنگی است

٠ %

2) سازمان بهداشت جهانی است.

٠ %

3) سازمان صندوق کمک به کودکان مستمند است.

١٠٠ %

4) سازمان خواربار و کشاورزي جهانی است

٥ پاسخ
١,١٣٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٢٠

٥ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم

با سلام و احترام

مخفف

Food And Agriculture Organization Of The United Nations

٢,٨٤٦
طلایی
١
نقره‌ای
٣٥
برنزی
١٤
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
١,٨٧٨
طلایی
١
نقره‌ای
٣٣
برنزی
١٣
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
٢٢٥,٣٤٨
طلایی
٧٥
نقره‌ای
٩٨٥
برنزی
١,٠٠٦
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
٣٠,٥٦٥
طلایی
٧
نقره‌ای
٥٨٨
برنزی
٣٢٤
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم

سازمان تربیتی علمی فرهنگی می شود یونسکو ( UNESCO ) , بهداشت جهانی می شود WHO , خوار بار کشاورزی می شود FAO و سازمان کمک کننده به کودکان می شود یونیسف UNICEF

٢,٢٧٦
طلایی
١
نقره‌ای
٣٨
برنزی
١٠
تاریخ
١ ماه پیش

پاسخ شما

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد.