پرسش خود را بپرسید

کانسپتی با توجه و الهام از سایر ساختمان ها

تاریخ
٤ هفته پیش
بازدید
٥٩

طراحی کانسپتی که با توجه و الهام از سایر ساختمان ها انجام شود چه نام دارد ؟

٠ %

کانسپت جوهری

٠ %

کانسپت ویژه

٠ %

کانسپت برنامه ای

١٠٠ %

کانسپت قیاسی

٦ پاسخ
١,٦١٤
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٨٨

٦ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
٢٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
١ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
٢,٦٦٦
طلایی
٢
نقره‌ای
٥٤
برنزی
٨
تاریخ
١ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم

طراحی کانسپتی که با توجه و الهام از سایر ساختمان‌ها انجام می‌شود "کانسپت قیاسی" نام دارد. این نوع کانسپت با استفاده از مقایسه و الهام از ساختمان‌های موجود، ایده‌ها و طرح‌های جدیدی ایجاد می‌کند.

بنابراین پاسخ درست "کانسپت قیاسی" است.

٣,٢٧٢
طلایی
٢
نقره‌ای
٧٧
برنزی
٦٠
تاریخ
١ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
٢٨,٢٤٥
طلایی
٥
نقره‌ای
٥٧٨
برنزی
٣٠١
تاریخ
١ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
٦,٩٩٣
طلایی
٨
نقره‌ای
١٤٨
برنزی
٦١
تاریخ
١ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
٢٠
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٠
تاریخ
٣ هفته پیش

پاسخ شما