پرسش خود را بپرسید

کدام گزینه درست است؟

تاریخ
٢ ماه پیش
بازدید
١٠٠

A  ......... from the sports team told the coach the team  status  is not at it best.

١٠٠ %

Little birdie

٣ پاسخ
٠ %

Catnap

٠ %

Baboon

٠ %

Holy cow

١,٦٧٦
طلایی
٠
نقره‌ای
١١
برنزی
٣٣

٤ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
٢,٠٢٣
طلایی
١
نقره‌ای
٣٤
برنزی
١٤
تاریخ
٢ ماه پیش

A  ....little birdie.... from the sports team told the coach the team  status  is not at it best.

٢٤,٤٩٥
طلایی
١٠
نقره‌ای
٥١٢
برنزی
٢٠٤
تاریخ
٢ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
٢,٩٦٧
طلایی
١
نقره‌ای
٣٦
برنزی
١٤
تاریخ
٢ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول

اصطلاح little birdie به معنی منبع ناشناس و مخفی است. در فارسی معادل «کلاغه خبر آورد که. . . » استفاده می شود.

٣٩٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٣
برنزی
١٢
تاریخ
٢ ماه پیش

پاسخ شما