پرسش خود را بپرسید

پیشنهاد واژه فارسی جدید معادل he-said-she-said دارید؟

تاریخ
١ ماه پیش
بازدید
١٠٨

پیشنهاد من «فلانی این را گفته، بهمانی آن را گفته» است. اگر پیشنهاد بهتری دارید لطفاً بنویسید.

٣ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

مرد گفت، زن گفت

٣٠,٥٤٥
طلایی
٧
نقره‌ای
٥٨٨
برنزی
٣٢٤
تاریخ
١ ماه پیش

"هر کی یه حرفی می زنه".

٣,٢٠٠
طلایی
٢
نقره‌ای
٥٨
برنزی
٢١
تاریخ
١ ماه پیش

او بیان کرد

او افزود

او ادامه داد

٢٩,٢٩٧
طلایی
٥
نقره‌ای
٨٥
برنزی
١٠٢
تاریخ
١ ماه پیش

اصطلاحات یک زبان بیگانه را باید با اصطلاحات معادل یا حداقل مشابه آن ها در زبان بومی معنا کرد.

at first I didn't get the point

-
١ ماه پیش

That's OK. That is why the English proverb goes "Don't judge a book by its cover!"

پاسخ شما