پرسش خود را بپرسید

ریشه واژه برازنده

تاریخ
٢ ماه پیش
بازدید
٨٧

واژه برازنده از چه فعلی گرفته شده؟ 

١٢٧
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٤

٢ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

برازنده. [ب َ زَ دَ / دِ] 

٣١,١٨٧
طلایی
٧
نقره‌ای
٥٩١
برنزی
٣٢٩
تاریخ
٢ ماه پیش

برازنده از فعل «برازیدن» مشتق شده است.

٥٢٩,٥٣٤
طلایی
٣٤٦
نقره‌ای
٣,٨٢٣
برنزی
٢,١٨١
تاریخ
٢ ماه پیش

پاسخ شما