پرسش خود را بپرسید

منظومه هاي «سراب، سايه ي عمر، سرودرگبار، شبخواني»

تاریخ
١ ماه پیش
بازدید
٥٧

 چه كساني، به ترتيب منظومه هاي «سراب، سايه ي عمر، سرودرگبار، شبخواني» را سرده اند؟

٠ %

عليرضا قزده – سهراب سپهري – قيصر امين پور – اخوان ثالث

٠ %

مهرداد اوستا – رهي معيري – هوشنگ ابتهاج – شفيعي کدكني

١٠٠ %

هوشنگ ابتهاج – رهي معيري – موسوي گرمارودي – شفيعي کدکنی

٢ پاسخ
٠ %

مهرداد اوستا – هوشنگ ابتهاج – اخوان ثالث – نيما يوشيج

١,٣٠٤
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٤٨

٢ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
٣٠,٣٢٨
طلایی
٧
نقره‌ای
٥٨٨
برنزی
٣٢١
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
١ ماه پیش

پاسخ شما