پرسش خود را بپرسید

معادل intelligence explosion به فارسی چیست؟

تاریخ
٢ ماه پیش
بازدید
٤٦

معادل intelligence explosion به فارسی چیست؟

there would then unquestionably be an ‘intelligence explosion,’ and the intelligence of man would be left far behind. 

٤٢٦
طلایی
٠
نقره‌ای
١٥
برنزی
١٢

٢ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

در این صورت بدون شک یک "انفجار اطلاعاتی" رخ می دهد و هوش انسان بسیار عقب مانده است.

٣٠,٥٦٥
طلایی
٧
نقره‌ای
٥٨٨
برنزی
٣٢٤
تاریخ
٢ ماه پیش

در این صورت بدون تردید "انفجار اطلاعاتی" اتفاق می افتد و هوش انسان بسیار عقب می ماند.

٨,٣٢٦
طلایی
٥
نقره‌ای
١٠٢
برنزی
٥١
تاریخ
٢ ماه پیش

پاسخ شما