پرسش خود را بپرسید

ترجمه ی The surgery was successful. However...

تاریخ
٢ ماه پیش
بازدید
٦٤

The surgery was successful. However, tests after the operation found cancer had been present. 

معنی present  چیست

٢١١
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٧

٢ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

عمل جراحی موفقیت آمیز بود. با این حال، آزمایشات پس از عمل نشان داد که سرطان وجود داشته است.

٣١,٢٣٥
طلایی
٧
نقره‌ای
٥٩١
برنزی
٣٢٩
تاریخ
٢ ماه پیش

عمل جراحی موفقیت آمیز بود.  با این حال، آزمایشات پس از عمل نشان داد که سرطان وجود داشته است.

٩,٩٧١
طلایی
٧
نقره‌ای
١٢٩
برنزی
٦١
تاریخ
٢ ماه پیش

پاسخ شما