پرسش خود را بپرسید

با کدوم نوع جمله شرطی؟

تاریخ
١ ماه پیش
بازدید
٧١

با کدوم نوع جمله شرطی جا خالی رو پر کنم ؟

 If she ____(feel) better, she ____(go) to work.

١,٠٦١
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
١٥

٣ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

برای پر کردن جاهای خالی در جمله "If she ____(feel) better, she ____(go) to work."، دو نوع جمله شرطی مناسب وجود دارد:

1. جمله شرطی نوع اول:

در این نوع جمله شرطی، به احتمال وقوع یک رویداد در آینده اشاره می‌شود.

ساختار این نوع جمله به صورت زیر است:

If + فعل زمان حال ساده، will/shall + فعل زمان حال ساده

در جمله مورد نظر، "feel" و "go" هر دو فعل زمان حال ساده هستند.

با توجه به ساختار جمله شرطی نوع اول، می‌توان جمله را به صورت زیر کامل کرد:

If she feels better, she will go to work.2. جمله شرطی نوع دوم:

این نوع جمله شرطی به شرایط فرضی در زمان حال یا گذشته اشاره دارد.

ساختار این نوع جمله به صورت زیر است:

If + فعل زمان گذشته ساده، would/could/should + فعل زمان کامل

در جمله مورد نظر، "feel" و "go" هر دو فعل زمان حال ساده هستند.

با این حال، جمله شرطی نوع دوم به شرایط فرضی اشاره دارد،

بنابراین، فعل "feel" را باید به زمان گذشته ساده ("felt") و فعل "go" را به زمان کامل ("gone") تغییر دهیم.

با توجه به ساختار جمله شرطی نوع دوم، می‌توان جمله را به صورت زیر کامل کرد:

If she had felt better, she would have gone to work.

انتخاب نوع جمله شرطی مناسب به معنی و لحن جمله مورد نظر بستگی دارد.

اگر می‌خواهید بر احتمال وقوع رویداد در آینده تأکید کنید، از جمله شرطی نوع اول استفاده کنید.اگر می‌خواهید به شرایط فرضی در زمان حال یا گذشته اشاره کنید، از جمله شرطی نوع دوم استفاده کنید.

در این مورد، هر دو نوع جمله شرطی ("If she feels better, she will go to work" و "If she had felt better, she would have gone to work") معنادار هستند و می‌توان از آنها استفاده کرد.

انتخاب نوع جمله به لحن و منظور شما از جمله بستگی دارد.

١,٤٣٥
طلایی
٠
نقره‌ای
٢٤
برنزی
١٣
تاریخ
١ ماه پیش

به نظر میاد

If he feels better he will go to work

درست باشه

٢٧,٨٧٤
طلایی
٥
نقره‌ای
٥٧٠
برنزی
٢٩٩
تاریخ
١ ماه پیش

با سلام و احترام 

 .If he feels better he will go to work

٢,٥٩٢
طلایی
١
نقره‌ای
٣٠
برنزی
١٣
تاریخ
١ ماه پیش

پاسخ شما