پرسش خود را بپرسید

"مدیریت انتقال دانش"

تاریخ
١ ماه پیش
بازدید
٤٢

توضیح دهید که چگونه

 "مدیریت انتقال دانش"

 در یک سازمان اجرا می‌شود و چه اهمیتی برای حفظ دانش و تجربیات انسانی دارد؟

١,٢١٨
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٣٧

١ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

مدیریت انتقال دانش یک فرآیند است که به منظور انتقال دانش، تجربیات، مهارت‌ها و اطلاعات بین افراد یک سازمان صورت می‌گیرد. این فرآیند شامل جمع‌آوری، ذخیره، انتقال و بهره‌برداری از دانش و تجربیات است که در سازمان وجود دارد.

اهمیت مدیریت انتقال دانش برای حفظ دانش و تجربیات انسانی در یک سازمان بسیار بزرگ است. با اجرای این فرآیند، سازمان قادر خواهد بود تا:

1. حفظ دانش: با انتقال دانش و تجربیات به نوابغ و کارکنان جوان، سازمان می‌تواند جلوگیری کند از از دست رفتن دانش و تجربه با بازنشستگی یا جابجایی کارکنان.

2. بهبود عملکرد: با به اشتراک گذاری دانش و تجربه بین کارکنان، سطح عملکرد سازمان بهبود پیدا خواهد کرد.

3. پاسخگويي به نيازهای مشتري: با استفاده از دست آوردهای قبلي در حل مسائل جديد، سطح خلاقيت كاركنان كسب و كار بالاترو خواهد رفت.

4. جذب نخبگان: با فضای مناسب برای به اشتراک گذاری دانش، نخبگان جذب شده و در سازمان حفظ خواهند شد.

5. رقابت پذيري

6. نوآوری و...

٤٠,١٢٣
طلایی
٩
نقره‌ای
١٢٥
برنزی
٢٦٣
تاریخ
١ ماه پیش

پاسخ شما