پرسش خود را بپرسید

معادل مناسبی برای این جمله I am no mean judge of men, and you are the true steel.

تاریخ
٢ ماه پیش
بازدید
٥٢

دنبال معادل مناسبی برای  جمله ی بولد شده میگردم:

I know it. I am no mean judge of men, and you are the true steel. You will give them pause. The very sight of you.

مخاطب این جمله یک شوالیه ست.

٣١,٤٠٨
طلایی
١٣
نقره‌ای
١٤٧
برنزی
١٧٩

١ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

"من مردارو خوب میشناسم، و (میدونم) تو واقعاً سرسختی"

١,٢١٤
طلایی
٠
نقره‌ای
١٨
برنزی
٧
تاریخ
٢ ماه پیش

پاسخ شما