پرسش خود را بپرسید

تکمیل جمله ی شرطی

تاریخ
١ ماه پیش
بازدید
٤٩

تکمیل جمله ی شرطی  از کدوم نوعه؟

 If they ____(not be) late, we ____(start) the meeting on time.

١,٠٦١
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
١٥

٢ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

با توجه به ساختار جمله و معنی مورد نظر، دو نوع جمله شرطی مناسب برای پر کردن جاهای خالی وجود دارد:

1. جمله شرطی نوع اول:

در این نوع جمله شرطی، به شرایط واقعی و احتمالی در زمان حال یا آینده اشاره می‌شود.

ساختار جمله شرطی نوع اول به صورت زیر است:

If + Present Simple (شرط), Future Simple (نتیجه)

در جمله مورد نظر، می‌خواهیم بگوییم که اگر آنها تأخیر نداشته باشند، جلسه را به موقع شروع می‌کنیم.

بنابراین، می‌توانیم به این صورت جاهای خالی را پر کنیم:

 • If they aren't late, we will start the meeting on time.**
 • 2. جمله شرطی نوع دوم:

  در این نوع جمله شرطی، به شرایط فرضی و غیر واقعی در زمان حال یا گذشته اشاره می‌شود.

  ساختار جمله شرطی نوع دوم به صورت زیر است:

  If + Past Simple (شرط), would + infinitive (نتیجه)

  در جمله مورد نظر، می‌توانیم فرض کنیم که آنها تأخیر داشته باشند.

  بنابراین، می‌توانیم به این صورت جاهای خالی را پر کنیم:

 • If they were not late, we would start the meeting on time.**
 • انتخاب بین این دو نوع جمله شرطی به لحن و منظور جمله بستگی دارد.
  • اگر می‌خواهیم به سادگی بیان کنیم که در صورت عدم تأخیر آنها، جلسه به موقع شروع می‌شود، از جمله شرطی نوع اول استفاده می‌کنیم.
  • اگر می‌خواهیم تأکید بیشتری بر فرضی بودن تأخیر آنها داشته باشیم، از جمله شرطی نوع دوم استفاده می‌کنیم.
  در هر دو حالت، معنی جمله صحیح و قابل فهم است.نکات:
  • در جمله شرطی نوع اول، فعل اصلی در زمان آینده ساده (will start) و فعل شرطی در زمان حال ساده (aren't late) است.
  • در جمله شرطی نوع دوم، فعل اصلی در زمان آینده ساده (would start) و فعل شرطی در زمان گذشته ساده (weren't late) است.
  ١,٤٣٥
  طلایی
  ٠
  نقره‌ای
  ٢٤
  برنزی
  ١٣
  تاریخ
  ١ ماه پیش

  با سلام و احترام

  If they are not late we will start the meeting on time

  ٢,٥٩٢
  طلایی
  ١
  نقره‌ای
  ٣٠
  برنزی
  ١٣
  تاریخ
  ١ ماه پیش

  پاسخ شما