پرسش خود را بپرسید

استریل کردن ابزار و محل قرار گیری ان

تاریخ
٢ ماه پیش
بازدید
٣٠

کدام جمله در ارتباط با استریل کردن ابزار و محل قرار گیری ان ها جهت استریلیزاسیون صحیح نمی باشد ؟

٠ %

کیسه های محتوی ابزار و وسایل استریل شونده نباید روی سطح سینی یا دیش خوابانده شوند

٠ %

قسمت نایلونی و پلاستیکی می تواند مانع نفوذ بخار به داخل کیسه شود

٠ %

فرصت کافی جهت سرد شدن ست ها قبل از جابه جایی داده شود

١٠٠ %

ابزار استریل موجود در بیکس باید در داحل بیکس باز شوند

١ پاسخ

١ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
٨٨٧
طلایی
٠
نقره‌ای
١٠
برنزی
٢٢
تاریخ
٢ ماه پیش

پاسخ شما