پرسش خود را بپرسید

کلیله و دمنه به نظم

تاریخ
٢ ماه پیش
بازدید
٦١

 چه کسی  کتاب فاخر 

کلیله و دمنه

 را به نظم درآورد؟

١,٠٢٠
طلایی
١
نقره‌ای
١
برنزی
٤٥

١ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

کلیه و دمنه را ابوالفضل بلعمی به نثر فارسی برگرداند و سپس« رودکی» آن را به نظم درآورد.

٥٢٨,١٧٦
طلایی
٣٤٦
نقره‌ای
٣,٨١٨
برنزی
٢,١٧٩
تاریخ
٢ ماه پیش

پاسخ شما