پرسش خود را بپرسید

تفاوت adapt , adopt , adept

تاریخ
٣ ماه پیش
بازدید
١١٠

تفاوت این افعال همراه با مثال

٤٤,٤٨٧
طلایی
١١
نقره‌ای
١٤٧
برنزی
٣١٢

٢ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

از لحاظ نقش کلمه adept صفت است و یعنی مهارت داشتن در چیزی ،adapt فعل است به معنی تغییر چیزی به منظور ایجاد موقعیت های جدید و adopt فعل است به معنی به مالکیت در اوردن چیزی به شکلی قانونی.

١٠,٠٩٩
طلایی
٧
نقره‌ای
١٣٣
برنزی
٦١
تاریخ
٣ ماه پیش

Adapt:

conform; change, make suitable; match, fit

Adopt:

form a relationship with another person (as in to take a child as one's own); choose to make one's own 

Adept :(adj)

proficient, skilled, expert

one who is an expert, one who is skilled

someone who is adept at doing something does it well.

١,٨٦٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٩
برنزی
٢١
تاریخ
٣ ماه پیش

پاسخ شما