پرسش خود را بپرسید

تبدیل مجهول به معلوم

تاریخ
٢ ماه پیش
بازدید
٤٠

میشه این جمله رو از حالت  مجهول به معلوم تبدیل کنید

Were the tickets bought by someone? 

١,٣٥٣
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
١٩

٢ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

به همون حالت سوالی اگه میخواید: 

Did someone buy the tickets?

٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
٢ ماه پیش

Did someone buy the tickets?

٥,٨٨٨
طلایی
١
نقره‌ای
٣٥
برنزی
٥٨
تاریخ
٢ ماه پیش

پاسخ شما