پرسش خود را بپرسید

تشخیص مجهول و معلوم

تاریخ
١ ماه پیش
بازدید
٦٤

ایا این جمله مجهوله ؟
 

Do they like ice cream? 

١,٦٤٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٨٩

٤ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

خیر جمله معلوم است. زمان جمله حال ساده و به شکل پرسشی است.   

شکل خبری جمله : .they like ice cream  

انها بستنی دوست دارند .

شکل پرسشی جمله :? do they like ice cream

ایا انها بستنی دوست دارند؟

٣,٦٦٩
طلایی
٢
نقره‌ای
٤٢
برنزی
١٧
تاریخ
١ ماه پیش

نه 

یه جمله سوالی سادس 

٣١
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
١
تاریخ
١ ماه پیش

تو Active voice  فاعل کار رو انجام میده  they Eat icecream یا  they like icecream 
ولی تو passive یا مجهول اتفاقی برای فرد  (مفعول) میوفته his icecream dropped to the ground.

تاریخ
١ ماه پیش

ما از فعل do  در جملات مجهول استفاده نمیکنیم و اینکه فعل ما در حالت مجهول تبدیل به past participle میشه  بنابراین سوال شما  مجهول نیست

٤٠,٤٧١
طلایی
١٠
نقره‌ای
١٣١
برنزی
٢٦٧
تاریخ
١ ماه پیش

پاسخ شما